Przetargi

1. Organizacja misji gospodarczej w związku z realizacją projektu: "Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych" realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ZO-01/03/2017

Formularz do składania ofert

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-01/03/2017 z dnia 27.03.2017 roku

 

2. Zamówienie usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański w związku z realizacją projektu: "Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych" realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ofertowe ZO-02_H1484-17

Załącznik nr 1 do ZO-02_H1484-17 w pdf

Załącznik nr 1 do ZO-02_H1484-17 w doc

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-02/H1484-17 z dnia 19.05.2017 roku

 

3. Zamówienie usługi w zakresie projektowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych w związku z realizacją projektu: "Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych" realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ofertowe ZO-03_H1484-17

Załącznik nr 1 do ZO-03_H1484-17 w pdf

Załącznik nr 1 do ZO-03_H1484-17 w doc

Załącznik nr 2 do ZO-03_H1484-17

Załącznik nr 3 do ZO-03_H1484-17

Załącznik nr 4 do ZO-03_H1484-17

Załącznik nr 5 do ZO-03_H1484-17

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-03/H1484-17 z dnia 19.05.2017 roku

 

4. Zamówienie usługi w zakresie wykonania i dostawy materiałów informacyjnych-promocyjnych w związku z realizacją projektu: "Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych" realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ofertowe ZO-04/H1484-17

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO-04/H1484-17

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-04/H1484-17 z dnia 25.05.2017 roku

 

5. Zamówienie usługi w zakresie rezerwacji miejsca wystawowego oraz opłaty rejestracyjnej w związku z realizacją projektu: "Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych" realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ofertowe ZO-05/H1484-17

Załącznik nr 1 - do zapytania ZO-05/H1484-17

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-05/H1484-17 z dnia 14.06.2017 roku

 

6. Organizacja wyjazdu na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze w związku z realizacją projektu: „Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych” realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie ofertowe ZO-06_H1484-17

Załącznik nr 1-do zapytania ZO-06_H1484-17

Pytanie nr 1 do Zapytania ofertowego ZO-06_H1484-17:

Czy ubezpieczenie ma być wykupione na konkretne stawki OC i NNW? Jeżeli jest wyjazd za granicę, to należy także uwzględnić koszty leczenia.

KL – od 10 do 100 euro (co 10 tys. – 10,20,30…)

NNW – od 15 do 100 tys. zł (co 15 tys.)

OC – od 30, 60 lub 100 tys. Euro

Odpowiedź nr 1 do Zapytania ofertowego ZO-06_H1484-17:

Limit ubezpieczenie kosztów leczenia (KL): bez limitu

Limit ubezpieczenie NNW: 100 000 zł.

Limit ubezpieczenie OC: 1 500 000 zł.

Bagaż: 3 000zł/szt

Pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego ZO-06_H1484-17:

Co oznacza zapis w zapytaniu ofertowym ZO-06/H1484-17 w pkt. III:
"Dodatkowo oferta powinna zawierać następujące załączniki:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- Dodatkowy załącznik zawierający szczegóły dotyczące oferowanych materiałów reklamowych."?

Odpowiedź nr 2 do Zapytania ofertowego ZO-06_H1484-17:

Prawidłowy zapis powinien brzmieć:
Dodatkowo oferta powinna zawierać następujące załączniki:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- Dodatkowy załącznik zawierający szczegóły dotyczące organizacji wyjazdu na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr ZO-06/H1484-17 z dnia 07.07.2017 roku

 

 7. Zamówienie usługi w zakresie: organizacji i wyposażenia stoisk wystawowych na targach KIOGE i POWER w Kazachstanie, organizacji zakwaterowania, transportu oraz ubezpieczenia osób i wyposażenia w związku z realizacją projektu: „Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych” realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inteacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie ofertowe ZO-07_H1484-17 -Organizacja targi KIOGE i POWER

Załącznik nr 1-do zapytania ZO-07_H1484-17

Zalacznik nr 2-miejsca wystawowe

Zalacznik nr 3 -HPE_8_kolorystyka

Zalacznik nr 4 -MPG_panel_promocyjny

Pytanie nr 1 do zapytania ZO-07/H1484-17:

Dot. Punkt 1.1 Opisu przedmiotu zamówienia: Organizacja przelotu samolotem wraz z niezbędnymi opłatami

1. W związku z tym, że loty do Alma -Ata z Gdańska składają się z kilku odcinków , obsługiwanych przez kilka linii lotniczych, czy jest dopuszczalna rezerwacja lotu nie na jednym , tylko na kilku biletach lotniczych?

2. Ze względu na nie zbyt rozbudowaną siatkę połączeń czy jest dopuszczalna zmiana maksymalnego czasu podróży z 14 godzin do 18?

Odpowiedź nr 1 do zapytania ZO-07/H1484-17:

Ad 1. Nie dopuszczamy rezerwacji na kilku biletach lotniczych ze względu na brak gwarancji w przypadku opóźnień lotów przesiadkowych oraz logistykę związaną z bagażem.

Ad. 2 Wyrażamy zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu podrózy do 18 godz.

Pytanie nr 2 do zapytania ZO-07/H1484-17:

- Jak należy rozumieć wynajem busa - czy wynajem z kierowcą, czy sam wynajem i Państwo będą prowadzić busa, tankować etc?
Delegacja liczy 3 os, czy na pewno ma to być bus ? Nie samochód osobowy?
- Czy tłumacz ma być dostępny cały czas na stoisku ?

Odpowiedź nr 2 do zapytania ZO-07/H1484-17:

Ad. 1 Wynajem busa z kierowcą i paliwem.
Ad. 2 Tak

Dot. rozstrzygnięcia zapytania ZO-07/H1484-17:

Oferta firmy: EXPORT GROUP Polska, Biurowiec Real Office, ul. Traktorowa 126/402, 91-204 Łódź.

uzyskała maksymalną liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Data wpłynięcia: 27-07-2017 r.

Cena: 104 414,70 zł