Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania 2018

W grudniu 2018 roku HPE 8 Sp. z o.o. wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania zgodny z nową normą ISO 9001:2015.

2013

W latach 2013 - 2017  firma co roku pozytywnie przechodziła audyty kontrolne Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Link do certyfikatu.

2012

W drugiej połowie 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004.

2011

We wrześniu 2011 roku firma przeszła pomyślnie Audit Certyfikujący przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. i otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Polityka Jakości

Link do Zintegrowanej Polityki

Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego doskonalenia systemu zarządzania poprzez:

 • przestrzeganie wymagań norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-N-18001,
 • systematyczne przeglądy skuteczności realizowanych celów jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przyjazne i skuteczne relacje komunikacyjne z Klientem,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług, przede wszystkim w zakresie terminowości, skuteczności, solidności oraz działania na rzecz stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i funkcjonowania Firmy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji niniejszej polityki i celów.

HPE 8 Sp. z o.o.

HPE 8 Sp. z o.o. (HPE 8) jest firmą inżynierską dostarczającą rozwiązania dla swoich klientów w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

HPE 8 oferuje wykonawstwo projektów oraz wsparcie merytoryczne w zakresie rozwiązań technicznych dla przemysłu. Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie, produkcji oraz realizacji zadań w zakresie:

 •  instalacji i układów przemysłowych, procesowych i technologicznych,

 •  mechaniki i budowy maszyn,

 • systemów generowania, sprężania, zasilania oraz kondycjonowania gazów i powietrza,

 •  systemów zasilania, sterowania elektrycznego i automatyki,

 •  budownictwa przemysłowego.

Korzystamy z najnowszego oprogramowania do modelowania 3D oraz programów obliczeniowych. Specjalizujemy się w obliczeniach konstrukcji stalowych, zbiorników oraz rurociągów. Wykonujemy kalkulacje statyczne i dynamiczne z zastosowaniem metod: MES i CFD.

Dysponujemy możliwościami przeprowadzenia prób i testów projektowanych urządzeń.