Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania 2013

W listopadzie 2013 został przeprowadzony i zakończony wynikiem pozytywnym audyt kontrolny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Link do certyfikatu.

2012

W drugiej połowie 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004.

2011

We wrześniu 2011 roku firma przeszła pomyślnie Audit Certyfikujący przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. i otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Badanie satysfakcji klienta

Polityka Jakości

Link do Zintegrowanej Polityki

Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego doskonalenia systemu zarządzania poprzez:

  • przestrzeganie wymagań norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-N-18001,
  • systematyczne przeglądy skuteczności realizowanych celów jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przyjazne i skuteczne relacje komunikacyjne z Klientem,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług, przede wszystkim w zakresie terminowości, skuteczności, solidności oraz działania na rzecz stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i funkcjonowania Firmy,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji niniejszej polityki i celów.
Zobacz pełną listę usług

HPE 8 Sp. z o.o.

HPE 8 Sp. z o.o. (HPE 8) jest firmą projektowo - usługową dostarczającą projekty i rozwiązania techniczne dla przemysłu. Nasze biuro projektowe zlokalizowane jest na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) w Gdyni.

HPE 8 projektuje i tworzy kompleksowo dokumentację techniczną dla klientów z Polski i z zagranicy. Specjalizujemy się w projektowaniu: systemów hydraulicznych, zbiorników ciśnieniowych, układów smarowania, instalacji rurociągowych, układów zasilania i sterowania elektrycznego. Dokumentację tworzymy w oparciu o wymagania klienta oraz obowiązujące standardy i normy, podparte dobrą praktyką inżynierską.

Korzystamy z najnowszego oprogramowania do modelowania 3D oraz programów obliczeniowych. Specjalizujemy się w obliczeniach konstrukcji stalowych, zbiorników oraz rurociągów. Wykonujemy kalkulacje statyczne i dynamiczne z zastosowaniem metod: MES i CFD.